Політика щодо трудових відносин

ТОВ “Компанія Біл і Ка” дотримується ключових трудових вимог FSC, які зазначені в Політиці трудових вимог, що включає в себе наступне:
– підприємство не використовує дитячу працю і не наймає працівників в віці до 18 років або нижче мінімального віку, встановленого національними чи місцевими законами чи нормативними актами, в залежності від того, який вік вище;
-підприємство не застосовує будь які форми примусової та обов’язкової праці;
-трудові відносини на підприємстві є добровільними і ґрунтуються на взаємній згоді без загрози покарання;
-не застосовуються будь-які практики, які свідчать про примусову чи обов’язкову працю, включаючи, але не обмежуючись цим, наступне:
• фізичне та сексуальне насильство;
• підневільну працю;
• утримання заробітної плати / включаючи оплату внесків за працевлаштування та / або виплату депозиту для початку роботи;
• обмеження мобільності / пересування;
• утримання паспорта і документів, що засвідчують особу;
• загрози доносу владі.
-в організації забезпечено відсутність дискримінації у сфері праці та занять;
-практики праці та занять не є дискримінаційними;
-організація поважає свободу асоціацій і дійсне право на ведення колективних переговорів;
-працівники можуть створювати робочі організації або приєднуватися до них за своїм власним вибором;
-підприємство поважає повну свободу організацій працівників на розробку власних статутів і правил;
-організація поважає права працівників на те, щоб займатися законною діяльністю, пов’язаною зі створенням, вступом в організацію працівників або наданням їй допомоги, або утримуватися від цього, і не дискримінує чи карає працівників за здійснення цих прав;
-організація сумлінно веде переговори з законно створеними організаціями працівників і / або належним чином обраними представниками і докладає всіх зусиль для досягнення колективного договору.